CEO'muzdan
Kutlama Mesajı
PLI'de çalışan bizler için 2012 yılı, faaliyetlerimizde bir asra damga vurması sebebi ile çok önemlidir.

Aslında bir asır, çok uzun bir süredir. 100 yıl ve ötesinde varlıklarını sürdüren işletmeler çok nadirlerdir. Onların yolculuğu, mücadeleler ve zorluklar, başarılar ve sonuçlar ile dolu bir yolculuktur; başarı ve sonuçlar, yol boyunca kazanılmış bir deneyim ve bilgi zenginliği ile sadece onların kararlılığı, dirençliliği ve bilgeliği ile elde edilmiştir. Onlar, zamana yenik düşmez ve arkalarında kalıcı bir miras bırakırlar.

Anlatılması gereken kendi hikayemiz ile birlikte PLI'nin, bu seçkin "asırlık" şirketlerin parçası olmasından gurur duyuyorum.

Başlangış noktamız 1912 yılına dayanır; bu tarihte FIAT, ürettiği arabalar için ilk dolum yağlarının tedariğinisağlamak için bir iç departman olan Sezione Lubrificante'yi kurmuştur. Zamanla bu küçük departman, FL Selenia olarak tanınan dünyanın en büyük bağımsız madeni yağ üreticisi olana kadar büyümüştür. 2007 yılının sonlarına doğru, PLI'nin önemli bir parçası olmak için PETRONAS tarafından satın alınmıştır.

FL, Avrupa kıtasında sanayileşme şekillenirken akışkan ve madeni yağlar sektöründe faaliyet gösterdiğinden, öncü teknolojilerden yararlanmıştır. Birçok taşıt ve makine üreticisinin gelişmesine katkıda bulunarak, bunların yanında büyümüş ve gelişmiştir.

PETRONAS, kendisine bırakılmış mirasın bilincindedir ve bunu muhafaza etmek amacıyla, PLI'ye daha modern bir bakış açısı vermek için "Fluids Technology Solutions" adlı yeni bir şirket felsefesi oluşturulmuştur.

Yüz yıllık deneyim, teknolojinin hayatımızı ne kadar hızlı şekilde değiştirebileceğini anlamamızı sağladı. Çağdaş dünyanın makineleri ve motorları, kullanıcılar tarafından aranan farklı değerleri karşılamak için birçok farklı yapıda üretilmişlerdir. Tasarlandıkları gibi işlemelerini sağlamak için farklı madeni yağlar ve fonksiyonel sıvı karışımlarına ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaçı karşılamak için PLI'de "Fluids Technology Solutions" benimsenmiştir.

Yüzüncü yılımızı kutlamada, bu ana kadar yolculuğu mümkün kılmış olan, bizden öncekilere saygılarımızı sunmak istiyoruz. Sadece PLI'nin parçası olmuş olanlara değil, müşterilerimize, tüketicilerimize, iş ve teknoloji ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müteahhitlerimize ve daha nicelerine. Onların katkıları olmadan, bu kadar uzağa gidemezdik.

Yüzüncü yıl kutlaması için benimsemiş olduğumuz "A Century of Fluids Innovation" sloganı, makinelere güç sağlayan, dünyayı geliştiren akışkanlar tasarlayarak ve geliştirerek ve bu doğrultuda dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer kılarak akışkanların azimli ve yenilikçi ruhuna ilişkindir.

"A Century of Fluids Innovation" kutlaması ile bir dönem kapanmış gibi görünse de, bizim kazandığımız şanla yetinme niyetimiz yok. Herkes için daha iyi bir yaşam ve gelişen bir gelecek oluşturmaya katkıda bulunmadaki rolümüzü oynamak için akışkanları yenilemeye devam etmeyi ve yeni sınırları keşfetmeyi amaçlıyoruz.

Bir 100 yıl daha meydana getirmeye ve yenilik yapmaya devam etmek istiyoruz.

AMIR HAMZAH BIN AZIZAN 
Murahhas Aza / CEO
PETRONAS Lubricants International Group

A Century of Fluids Innovation Filminin
İlk Gösterimi


Akışkanlar, çevremizdeki dünyayı hareket ettirirler. Onları görmüyor olabiliriz ama onlar, 100 yıl boyunca nerdeyse her insan teknolojisinin arkasında mevcut temel güç olmuştur. PLI markasının filmi, bizi bir yenilik yolculuğuna çıkarır; ilk arabalarımıza hayat vermiş olan madeni yağlardan, beklenenin üzerinde, daha yükseğe ve daha ileriye gitmemizi sağlayan günümüzün makine akışkanlarına.

Kilometre Taşlarımız
(1912-2012)
Yatırımlar, uluslararası büyüme, ürün genişlemesi, ortaklıklar. Ayrıntılı olarak yıllara göre anlatılmıştır.
Ifade ve takdir
Artistik Akışkanlar 

Ve 2013 yılındaki Formula 1™ Kanada Grand Prix için
tüm masrafları ödenmiş bir yolculuk kazanabilirsiniz*

*Şartlar ve Koşullar